Villkor&Avtal

1. INTRODUKTION

1,1. Dessa villkor är huvuddokumentet som reglerar relationerna mellan Caerus AG (nedan kallat Dating Factory) och Dig (nedan kallat Partner / Affiliate) om inte annat anges i andra avtal mellan parterna. Genom att lämna in ansökan om att bli en partner eller närstående till Dating Factory godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

2. DEFINITIONER

Affiliate är en partner till Dating Factory som främjar varumärken som deltar i Dating Factory affiliate-nätverk.

Affiliate kampanj är en kampanj som inrättas genom affiliate använder Dating nätet Factory affiliate för att främja varumärken som deltar i Dating Factory affiliate-nätverk.

Kommissionen är de belopp som ska betalas av Dating Factory till partners och dotterbolag mindre avgifter enligt punkt 4.

 

Konfidentiella data medel, men är inte begränsat till, all information och affärshemligheter inklusive all ekonomisk, marknadsföring och teknisk information, idéer, koncept, teknik, processer och kunskap tillsammans med listor eller uppgifter om kunder, leverantörer, priser, rabatter, marginaler, information avseende forskning och utveckling, nuvarande handel prestanda och framtida affärsstrategi och all information som erhålls från dem i varje enskilt fall om verksamheten eller angelägenheter Dating Factory, och information för vilken Dating Factory är bunden av någon skyldighet att begränsa dess användning.

Lead är en registrering som bekräftats via e-post och godkänts av Dating Factory moderation team.

Medlem är en slutanvändare av Dating Factory och dess tjänster som registrerat sig via partnerwebbplatser eller banners för affiliates .

Nettointäkter en bruttoinkomst minus mervärdesskatt eller liknande skatt, kreditkort och andra avgifter, kostnader för valutaomräkning, återbetalning, återkrav, returer, obetalda objekt bedrägeri eller ersättningar för kostnader för insamling.

Partner är en person som registrerat sig för Dating Factory white label och affiliate nätverk.

PR-verktyg är verktyg som utvecklats av Dating Factory och tillhandahålls till partners och affiliates för att underlätta främjandet av deras webbplatser och kampanjer.

Försäljning är en unik betalande medlem på Dating Factorys system.

Term är tiden mellan att acceptera detta avtal genom att Partner / Affiliate och Partner / Affiliate deaktivering.

Webbplats är en webbplats som inrättats av partnerländerna eller Dating factory för en partner som är värd Dating Factory inbegripet databasen över medlemmen och annan information tillgänglig på denna webbplats. Det kan skapas antingen på sub-domänen för en av Dating Factory domäner eller på domännamnet som tillhör partner i vilket fall partnern samtycker att delegera denna domän för att Dating Factory med partnern ägandet kvar på plats.

3. DATING FACTORY ÅTAGANDEN

3,1. När Partner fyllt i registreringsformuläret på Dating Factory eller associerade webbplatser,  skickar Dating Factory partnern information om sitt konto för att underlätta processen för webbplatsens skapande tanke på partnerländernas behov och ytterligare överenskommelser mellan parterna, antingen muntligt eller skriftligt.

3,2. Medan detta avtal är i kraft Dating Factory skall vara värd och tillhandahålla administrativa tjänster för partnern webbplatsen och kundservice stöd till medlemmarna partnerwebbplatsen. Dating Factory skall betala partnern provision på betalningar som gjorts till Dating Factory medlemmarna.

4. PROVISION OCH UTBETALNINGAR

4,1. Dating Factory kommer att betala provision till partner nettoinkomster som tas emot via partner-webbplatser eller kampanjer affiliate eller reklam placeras på partnern webbplatser och i e-post under tid som den som anges på Dating Factory webbplats: http://www.datingfactory.se/revenues/commission-structure/

4,2. Provision kan ändras från och till  av Dating Factory. Partners kan också vara föremål för särskilda bonus system som anges på Dating Factory webbplats: http://datingfactory.se/revenues/special-offers/

4,3. Nettointäkter betyder brutto minus mervärdesskatt eller liknande skatt, kreditkort och andra, avgifter, kostnaden för omvandling till partnern valutan, återbetalningar, återkrav och böter, returer, obetalda poster, bedrägeri eller någon ersättning för kostnaderna vid insamling.

4,4. Belopp avdragsgilla från kommissionen kan komma att dras av från senare betalningar. Om avdrag utestående än provision som skall betalas partnern ska betala avdraget på begäran.

4,5. Betalningarna sker 30 dagar i efterskott på grund av kreditkort säkerhetsrutiner.

4,6. Utbetalningar sker  månadsvis den 1 och 15 varje månad.

4,7. Minimum utbetalnings tröskeln gäller för alla privisionsbaserade utbetalningar. För att uppdraget skall utfärdas måste en viss summa av provision ha genereras för utbetalningen perioden i fråga. Det lägsta tröskelvärdet för detta är 100 enheter i partnerländers lokala valuta. Partner kan öka sin lägsta utbetalnings tröskel upp till 1000 enheter.

4,8. Partner kan välja vilken valuta de vill ha betalt i. Checkar skrivs ut i GBP och banköverföringar kan göras i GBP, USD, EUR eller CHF. Partnern skall ersätta kostnaderna för banköverföring från provisionen som betalas ut.

4,9. Partner ska ge korrekt information om den betalning som skall göras av Dating Factory. Dating Factory tar inget ansvar för de problem som uppstår pga felaktiva uppgifter eller felstavningar som angetts av partnern i administrationsdelen för utbetalningar.

5. WEB-WEBBPLATS POLICY. Medlemsinformation OCH INTEGRITET.

5,1. Dating Factory kommer att erbjuda ett gränssnitt genom vilket partnern kommer att kunna skapa dating hemsidor gratis.

5,2. Om partnern kräver utvecklingstjänster med Dating Factory avgifter eller minimikrav trafik kan tillkomma. Dessa skall ingå i ett tillägg som bör utgöra den övre delen av detta avtal och vara undertecknat av båda parter innan utvecklingsarbetet kan börja.

5,3. Dating Factory kommer att ansvara för regelbunden e-postkommunikation med partnerländer medlemmar dvs tillhandahållande av inloggningsuppgifter vid registrering, reklam e-post och erbjudanden i syfte att främja medlemskap uppgraderingar.

5,4. Aldrig vid något tillfälle får partnern erbjuda eller marknadsföra någon rabatt, bonus, incitament eller liknande för de Dating Factory tjänster eller att använda sin webbplats för att få gratis eller rabatterad medlemskap.

5,5. Dating Factory kommer att utföra kundtjänst för de deltagande medlemmarna.

5,6. Alla kundregister och uppgifter om medlemmars registrering via partner dejtingsajter, samt befintliga medlemmar av partner dejtingsajt kommer att ägas av Dating Factory.

5,7. I samlingen och användning av användarinformation, kommer båda parter att använda alla rimliga ansträngningar för att följa Data Protection Act 1998. För att skydda medlem privatlivet medlem personuppgifter (inklusive identitet) inte kommer att ges till partner i uttalanden av medlemsländerna program men skall behållas av Dating Factory.

5,8. Partner kommer att få möjlighet att skicka nyhetsbrev till medlemmar i partnerländerna webbplatser. Dessa nyhetsbrev bör bestå av den information som är relevant för webbplatsen publik, bör innehålla någon kränkande eller olaglig information och reklam direkt konkurrens eller oberoende webbplatser och inte på något sätt innehåller SPAM. Dating Factory förbehåller sig rätten att avbryta en partners nyhetsbrev om den inte uppfyller Dating riktlinjer Factory redaktionella och Villkor medlemmar och bestämmelser och Sekretesspolicy.

5,9. Priset för partner web-site tjänster kommer att fastställas efter eget gottfinnande Dating Factory i enlighet med den då aktuella prispolitik och kan ändras från och till annan för att maximera omvandling och andelen avhopp. Partner kommer att kunna välja den prissättningsmodell i enlighet med deras marknad från de tillgängliga alternativen under webbplats skapande process.

5,10. Dating Factory kommer att ansvara för bearbetning medlem betalningar och om förnyelse, avbokningar, återbetalningar, mm kan Dating Factory avvisa alla betalningar som inte uppfyller sina regler, operativa förfaranden och / eller politik eller regler och politik dating tjänster Factory betalningstjänster leverantörer.

5,11. Partner kan bli medlem i deras webbplats och använda Dating Factory tjänster i enlighet med allmänna reglerna för medlemskap.

5,12. Partner webbplats kommer att visa en “Powered by Dating Factory” länken i sidfoten på webbplatsen.

5,13. Partner kan inte lägga till tjänster till sina web-site som skulle förvirra kunden att tro att betalningar till Dating Factory skulle omfatta de tjänster som erbjuds av partner (eller någon annan tredje part), eller att dessa tjänster tillhandahålls av Dating Factory.

5,14. Dating Factory förbehåller sig rätten att ändra innehållet på partnern webbplats bör Dating Factory emot några klagomål eller problem navigering.

6. WEBBPLATS ANNONSERING

6,1. Dating Factory förbehåller sig rätten att använda utsedd reklamutrymme i Dating Factory systemet och när den behövs för eget bruk. Partner kommer att betalas provision, eftersom det anges i avsnitt 4,1 från all reklam som placeras på deras hemsida.

6,2. Partner kan använda utsedd annonsutrymme på sina webbplatser för att placera sina egna annonser. Om detta utrymme används redan av Dating Factory partner och Dating Factory kommer reklamen att roteras.

7. KONTAKTER INOM DATING Factory Nätverket

7,1. Dating Factory avslöjar inte personlig information till sina partners. I det fall partner tycker att de har ett legitimt skäl för att kontakta en annan partner, bör partnern informera Dating Factory.

7,2. Dating Factory kommer att erbjuda partners verktygen för att kontakta sina hänvisare och hänvisningar för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra förbättra marknadsföringen för deras Dating Factory webbplatser. Dating Factory förbehåller sig rätten att annullera e-post om de inte uppfyller Dating Factorys  redaktionella villkor och Allmänna villkor.

8. PARTNER INFORMATION, integritet och sekretess

8,1. Partnern godkänner att Dating Factory skall erhålla och använda partner personuppgifter i enlighet med detta avtal så länge som det kan behövas för legitima syften.

8,2. Andra parter kan också få denna information om de har legitima skäl för att göra så om inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8,3. Partner kommer att ha tillgång till partners administrationen och kommer kunna ändra sina personuppgifter som lagras i Dating Factory databasen. Det är partnerns ansvar att bibehålla sekretessen och kontroll av denna tillgång referenser så att andra inte kan få tillgång till, eller förändring, partnerns information.

8,4. Partnern får inte röja konfidentiella uppgifter och denna konfidentiella uppgifter skall hållas strikt konfidentiella och hemliga och får inte användas, direkt eller indirekt, genom partnern för sina egna affärer eller för något annat syfte än och endast i den mån en sådan information är allmänt känd eller tillgänglig för allmänheten eller om det krävs enligt lag eller juridisk process.

8,5. Partner godkänner att upphovsrätten till allt material på uppdrag av partner för att ingå i partnerns webbplats skall om skapats av Dating Factory tillhör Dating Factory och om skapade av andra licensieras till Dating Factory under den tid detta avtal.

9. Marknadsföring och reklam. SPAM POLITICY

9,1. Partner kan inte kopiera text från deras webbplats för att använda på någon annan webbplats eller en webbplats som tillhandahålls av ett annat företag.

9,2. Partner kan inte skapa falska profiler inom sin webbplats. Falska profiler inkluderar, men är inte begränsade till profiler som innehåller bilder och / eller information som inte hänför sig till den person som skapade profilen och profiler som skapas för marknadsföring, dvs kontakt med icke-Hela webbplatsen medlemmar med ett meddelande att generera en uppgradering.

9,3. Att skicka oönskade nyhetsgrupper / webbplatser och e-postadresser med oönskad e-post anses vara SPAM och är förbjuden inom Dating Factory nätverk. Användning av SPAM för att främja de deltagande länkar till webb-plats eller trafik till en webbplats kommer att ligga till grund för omedelbar uppsägning av skäl utan föregående meddelande och partnern, förlorar all rätt till obetald provision.

9,4. Domännamn, webb-platsens namn och innehåll får inte betraktas som kränkande. Partner får inte innehålla ord och titlar som kan anses stötande, nedsättande eller inflammatorisk.

9,5. Partner kan innehålla länkar till andra webbplatser inom sin webbplats, men skall inte innefatta länkar till direkt konkurrens-webbplatser på förstasidan. Alla länkar kan anses olämplig kommer att tas bort från partnern webbplats med Dating laget Factory måtta.

9,6. Partner får inte inkludera personuppgifter på sidorna av sin webbplats.

9,7. Införandet av och hänvisningar till eventuella olagliga och / eller omoraliska aktiviteter är strängt förbjudet på partnerns webbplatser. Dating Factory förbehåller sig rätten att avslöja information om leverantörer av sådant innehåll till berörda myndigheter.

9,8. Alla webb-site grafik och mallar, reklammaterial som tillhandahålls partnern med Dating Factory skall förbli den enda immateriella rättigheter Dating Factory och som sådan får inte användas externt på alla dokument utan skriftligt tillstånd från Dating Factory.

9,9. Partner webbplatser inklusive domännamn eller sub-domän får inte inkräkta på några varumärken. Störande anläggningar kommer att tas bort från systemet utan förvarning.

9,10. Partnern går med på att finansiera och hantera alla marknadsföringsaktiviteter för att främja din webbplats eller andra webbplatser på dating Factory plattform.

10. YTTERLIGARE affiliatenätverk POLICYN

10,1. Full leads och försäljning statistik är tillgänglig för alla affiliate kampanjer. Statistik för affiliate program uppdateras en gång per 24 timmar.

10,2. Detta är den fullständiga förteckningen över de länder som trafiken som kan godtas från och med för Dating Factory affiliate-nätverk:
Andorra, Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Tjeckien, Egypten, Tyskland, Grekland, Danmark, Finland, Frankrike, Gibraltar, Island, Irland, Italien, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, portugal, Saudiarabien, Spanien, San Marino, Sydafrika, Schweiz, Sverige, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, USA.

10,3. Affiliatenätverket provision skiljer sig från priser partner provision. Affiliate omvandlingsfrekvens från bekräftat registreringen betalt medlemskap bestämmer hastigheten affiliate provision. Affiliate provision som ska publiceras på Dating Factory webbplats: http://datingfactory.com/revenues/commission-structure/

11. VILLKOR OCH UPPSÄGNING

11,1. Detta avtal träder i kraft så snart ansökan till Dating Factory Network godkänns. Detta avtal kan sägas upp av endera parten med 1 månads skriftligt varsel.

11,2. Dating Factory förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal omedelbart om:

11.2.1. Partnern bryter mot någon av dessa villkor

11.2.2. det kommer till dejting Factory kunskap som partnern har dömts för något brott

11,3. Om Dating Factory eller partner säger upp detta partneravtal, Dating Factory förbehåller sig rätten att holdback alla utestående betalningar för upp till 1 år. Om återkrav uppgår till mer än det belopp Dating Factory håller, Dating Factory förbehåller sig rätten att begära dessa återkrav från partner via nödvändiga åtgärder.

11,4. Dating Factory kan också tillämpa en uppsägningsavgift om det fanns någon utveckling verkar som tillhandahålls av Dating Factory och inte betalas av partnern eller parterna kommit överens om inte uppfylls av partner. Underlåtenhet att täcka detta termineringsavgiften kan resultera i rättsliga åtgärder.

12. VARIATIONER

12,1 Dating Factory förbehåller sig rätten att ändra någon av villkoren i detta avtal när som helst och efter eget gottfinnande. Om partnern inte accepterar ändringar partnern kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Partnerns fortsatta deltagande i Dating Factory Network ska utgöra partnerns bindande godkännande av ändringen (s).

12,2. Om partnern använder sitt eget domännamn och deras domännamn rör sig bort från Dating Factory system, Dating Factory förbehåller sig rätten att holdback alla utestående betalningar för upp till 1 år. Detta för att täcka upp för eventuella återkrav Dating Factory kan få på grund av avbrott, efter domänen på väg bort från sitt system. Om återkrav uppgår till mer än det belopp Dating Factory håller, Dating Factory förbehåller sig rätten att begära dessa återkrav från partner via nödvändiga åtgärder.

12.3. Dating Factory reserves the right to move profiles from web-sites where the domain name is no longer pointing to Dating Factory system over to another site on its system that is part of the same database.

13. GENERELLT

13,1. Detta avtal skall regleras enligt schweizisk lagstiftning och parterna underkastar sig den icke-exklusiva jurisdiktion de schweiziska domstolarna.

13,2. Partner och Dating Factory är oberoende parter och ingenting i detta avtal skall skapa någon form av partnerskap, joint venture, franchise, säljare eller anställningsförhållande mellan parterna. Partner är ensam ansvarig för eventuella skatter, dels som ett resultat av någon provision förtjänat. Partner har ingen behörighet att göra eller acceptera några erbjudanden eller framställningar om dejting Factorys räkning.

13,3. Partner skall försvara, gottgöra och hålla Dating Factory och dess chefer, anställda, andra partner mot eventuella anspråk, krav, åtgärder, skuld eller ansvar, inklusive rimliga advokatarvoden, i den utsträckning som det går.

13.3.1. det bygger på en överträdelse av partners utfästelser, garantier eller skyldigheter enligt detta avtal,

13.3.2. den uppstår ur vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av partner;

13.3.3. det bygger på partnerns brott mot någon tillämplig lag eller förordning som tillhandahåller produkter eller tjänster enligt detta avtal.

13,4. Partner ska kontakta Dating Factory med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i partner administrations gränssnittet eller med hjälp av kontaktinformationen nedan:

Dating Factory
Caerus AG
St-Antons-Gasse 4
CH-6300 Zug
Switzerland
Phone: +41 445 802 054
Email: partners@datingfactory.com

Tar din dating verksamhet till nästa nivå